ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) (อ่าน 450) 22 เม.ย. 65
แก้ไขความคลาดเคลื่อนบัญชีอัตราว่างบรรจุผู้สอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย (รอบที่ 1) (อ่าน 412) 20 เม.ย. 65
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1) (อ่าน 429) 18 เม.ย. 65
การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในการเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 412) 18 เม.ย. 65
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1) (อ่าน 380) 18 เม.ย. 65
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ (อ่าน 460) 18 เม.ย. 65
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการประเมิน ภาค ก และ ภาค ค ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 458) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 1178) 29 มี.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ย้ายครูครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 877) 24 มี.ค. 65
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (การปรับปรุง เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานฯ และการแก้ไขข้อม (อ่าน 609) 22 พ.ย. 64
การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีที่ 2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพ (อ่าน 440) 10 พ.ย. 64
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 27 อัตรา (อ่าน 447) 10 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อ่าน 416) 08 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอ (อ่าน 414) 07 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่1) (อ่าน 447) 30 ก.ย. 64
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การสิ้นสุดรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 483) 30 ก.ย. 64
คำสั่งย้ายครู จำนวน 385 ราย (อ่าน 449) 23 ก.ย. 64
คำสั่งย้าย รอง ผอ. จำนวน 104 ราย (อ่าน 466) 23 ก.ย. 64
คำสั่งย้าย ผอ. จำนวน 29 ราย (อ่าน 472) 23 ก.ย. 64
การยื่นย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่งครู) และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย (อ่าน 433) 24 ก.ค. 64
การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการย้ายกรณีที่ 2 การ (อ่าน 416) 01 ก.ค. 64
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 454) 30 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศ (อ่าน 408) 17 พ.ค. 64
คำสั่งย้ายครู จำนวน 220 ราย (อ่าน 453) 14 พ.ค. 64
คำสั่งย้าย รอง ผอ. จำนวน 53 ราย (อ่าน 500) 14 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงสถานที่รายงานตัวเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เฉพาะผู้มารายงานตัวที่ สอศ.) (อ่าน 435) 30 เม.ย. 64
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) (อ่าน 450) 27 เม.ย. 64
กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถ (อ่าน 448) 27 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา (อ่าน 459) 27 เม.ย. 64
แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 362) 21 เม.ย. 64
การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ (อ่าน 367) 16 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) (อ่าน 362) 09 เม.ย. 64
การรายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. (อ่าน 360) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค เพิ่มเติม (เขตทั่วไป - กลุ่มวิชา 202 : ช่างกลโรงงานฯ (อ่าน 372) 29 มี.ค. 64
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย : เขต (อ่าน 421) 03 ก.พ. 64
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย : ในเ (อ่าน 405) 03 ก.พ. 64
การยื่นย้ายประจำปี ครั้งที่ 1/2564 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย (ตำแหน่งครู) (อ่าน 387) 19 ม.ค. 64
การเลื่อนวันสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) (อ่าน 377) 29 ธ.ค. 63
การยื่นย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ. (เพิ่มเติม) (อ่าน 377) 28 ธ.ค. 63
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( ในเ (อ่าน 361) 21 ธ.ค. 63