ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า / สมัครงาน
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการ (อ่าน 147) 14 ธ.ค. 66
บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งยามรักษาการ (อ่าน 346) 14 ธ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 262) 23 ก.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 851) 27 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บริหารงาน (อ่าน 786) 13 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) (อ่าน 1408) 08 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 759) 27 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 720) 26 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำน (อ่าน 630) 17 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 429) 13 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 403) 12 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำน (อ่าน 561) 29 เม.ย. 65
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 440) 28 เม.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. (รอบทั่วไป 2) ประจำปี2565 (อ่าน 475) 31 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. รอบทั่วไป2 (อ่าน 553) 10 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่2 (อ่าน 479) 10 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน 2564 (อ่าน 488) 09 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง เปิดเรียนรายวิชาปรับพื้น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 424) 09 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปี2565 (อ่าน 515) 01 มี.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. (โควตา) ประจำปี2565 (อ่าน 597) 20 ม.ค. 65
ประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 512) 02 ม.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)2565 (อ่าน 775) 26 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 574) 25 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ (อ่าน 775) 10 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำ (อ่าน 669) 27 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 /2564 (อ่าน 587) 26 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง ครูอ (อ่าน 631) 25 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง ครูอ (อ่าน 744) 04 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รั (อ่าน 537) 27 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้า (อ่าน 542) 20 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 523) 02 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง (อ่าน 494) 27 ส.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 529) 29 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 480) 23 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 565) 16 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 523) 12 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (อ่าน 454) 01 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 492) 30 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 532) 24 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 468) 18 มิ.ย. 64