ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียนออนไลน์ (อ่าน 152) 02 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถและยามฯ (อ่าน 330) 25 ก.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 447) 30 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ... (อ่าน 343) 28 ส.ค. 60
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ (อ่าน 398) 18 ส.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ (อ่าน 384) 16 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ (อ่าน 396) 13 มิ.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายวิชาการ (อ่าน 407) 05 มิ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 377) 31 พ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 386) 31 พ.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 453) 29 พ.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 433) 29 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 700) 22 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (อ่าน 524) 22 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 580) 22 พ.ค. 60
ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2560 โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ใบสมัครด้านล่างครับ (อ่าน 452) 30 มี.ค. 60
เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะฤดูร้อน ปี 2560 (อ่าน 1208) 17 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อโควตา ระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 462) 26 ม.ค. 60
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี ๓ (อ่าน 455) 08 พ.ย. 59
ขอยืนยันการใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 332) 03 พ.ย. 59