ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศพัฒนา กิจกรรมที่ 2 นิเทศพัฒนาการจัดการเรียน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสมพร ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า กล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศพัฒนา กิจกรรมที่ 2 นิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก การวัดและประเมินผล โดยนางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนายสันติ ทองแก้วเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมตะโกลา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,15:43   อ่าน 33 ครั้ง