ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสมพร ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และพบครูที่ปรึกษา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,09:25   อ่าน 27 ครั้ง