ภาพกิจกรรม
ดำเนินการสอบคัดเลือก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สอบสัมภาษณ์และปฐมนิเทศผู้เรียน โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ
นำโดย นายสมพร ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แนะนำโครงการ และชี้แนะการปฏิบัติตน รวมถึงแจ้งระเบียบต่าง ๆ  เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,09:23   อ่าน 22 ครั้ง