ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นายสมพร ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2565
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,16:11   อ่าน 796 ครั้ง