ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
นำโดยนายสมพร  ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และนายประจักษ์  รักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นำคณะครูเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา
และแห่เทียนพรรษา

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564
ณ  วันย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
และวัดตำตัว (วัดควรนิมยม) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,10:33   อ่าน 162 ครั้ง