การดำเนินงานธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ ปีการศึกษา 2564
ธุรกิจใหม่ -Break Time เวลาพัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 474.04 KB
ธุรกิจใหม่ -Water Account
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.58 KB
ธุรกิจใหม่ -อั้งโล่ถังแอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.45 KB
ธุรกิจเดิมหรือต่อยอด-Com Take Care
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB
ธุรกิจเดิมหรือต่อยอด -Mechanic Shop คาร์แคร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.23 KB
ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.29 KB