งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
เผยแพร่การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 966.7 KB
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.55 KB
รายชื่อธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.45 KB