งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

>>แบบคำร้อง ขอใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต WiFi 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.01 KB
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
>>แบบฟอร์ม การขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.92 KB
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
>>พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB